ETPA

Φιλοσοφία & Αξίες

Η φιλοσοφία της TECHNOlife είναι δομημένη αποκλειστικά με απαρέγκλιτες αρχές κατ’αρχήν την αποτελεσματική υλοποίηση των μηχανογραφικών έργων οποιουδήποτε μεγέθους, είτε μικρών είτε μεγαλύτερων, όπως και τις συνολικά ποιοτικές υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης.

Η TECHNOlife λειτουργεί από την ίδρυσή της με γνώμονα θεμελιώδεις αξίες που παραμένουν αναλλοίωτες με την παρέλευση των ετών.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εταιρίας μας είναι η ποιότητα στην υπηρεσία, η βαθιά γνώση του αντικειμένου που διαπραγματευόμαστε, η εμπειρία και σοβαρότητα των business software consultants, η διάθεση για να αντιμετωπίσουμε το κάθε ζητούμενο και την κάθε πρόκληση στη μηχανογραφική υλοποίηση.

Η TECHNOlife στ’ αλήθεια νοιάζεται για τα προβλήματα των πελατών της. Είτε αυτά είναι κρίσιμα είτε όχι, η ομάδα υποστήριξης συμμερίζεται τα αιτήματα των συνεργατών της και ασχολείται με αληθινό ενδιαφέρον και ζήλο για να τα επιλύσει.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρία μας διανύει το 30ο έτος της λειτουργίας της και πολλοί πελάτες της μετρούν επίσης 30 χρόνια μηχανογραφικής συνεργασίας μαζί της.

Company History & Profile

Η εταιρία ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον 4/1994 από έμπειρα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής και ειδικότερα τη μηχανογραφική οργάνωση επιχειρήσεων, τόσο με τα έτοιμα πακέτα της αγοράς όσο και με εξέλιξη ειδικών εφαρμογών κατά περίπτωση.

Με την έναρξη της λειτουργίας της, η TECHNOlife χρίστηκε Authorised Reseller για τη διάθεση προϊόντων πληροφορικής των μεγαλύτερων κατασκευαστών.

Η TECHNOlife από την 07/06/2021 έχει την τιμή να είναι πλέον μέλος του ομίλου εταιριών Epsilonet.

Όσον αφορά το Business Software η TECHNOlife είναι επίσημος αντιπρόσωπος της εταιρίας EpsilonNet αναφορικά με την πώληση, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη των λογισμικών της.

Διαθέτει αναγνωρισμένα στελέχη, με εξειδικευμένη γνώση και έχει λάβει την τιμητική διάκριση του Επίσημου EpsilonNet Pylon Integrator, γεγονός που πιστοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το ποιοτικό και αποτελεσματικό μηχανογραφικό έργο της. Για την TECHNOlife η παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση ήταν και παραμένει αδιαπραγμάτευτο ποιοτικό δεδομένο. Τα γραφεία της εταιρίας είναι σε ιδιόκτητο χώρο 210 τ.μ. όπου στεγάζονται όλες οι βασικές της υπηρεσίες, το service και ο χώρος εκπαίδευσης.

Το προσωπικό της εταιρίας είναι αποδεδειγμένα έμπειρο (ο μέσος χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας των it_consultants της εταιρίας μας είναι >20 έτη), πλήρως εκπαιδευμένο και καταρτισμένο και παρακολουθεί διαρκώς όλες τις νέες εφαρμογές και τεχνολογίες που εμφανίζονται στην αγορά της business μηχανογράφησης. Βρίσκεται δε πάντα κοντά στις ανάγκες των μηχανογραφημένων πελατών της TECHNOlife, με κύριο στόχο την ποιότητα και πληρότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αποτελεί μία δυναμική και συγκροτημένη ομάδα έτοιμη να προσφέρει και να υποστηρίξει τις υπηρεσίες της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στόχοι

Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας συγκριτικό πλεονέκτημα, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές και καινοτόμες λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η εφαρμογή της κατάλληλης μηχανογραφικής λύσης μπορεί να αποτελέσει το όχημα για τη δημιουργία νέων προοπτικών και να οδηγήσει την επιχείρηση στο δρόμο της ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να απλοποιήσει τη διαχείριση των επιχειρηματικών διαδικασιών και να διευκολύνει τον οργανωτικό προσανατολισμό της διοίκησης.

Η ομάδα υποστήριξης της TECHNOlife συγκροτείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες με γνώσεις όχι μόνο στις τεχνολογίες πληροφορικής αλλά με μακρόχρονη αποδεδειγμένη εμπειρία και βαθιά γνώση στην οργάνωση των επιχειρήσεων και στις εμπορικές-παραγωγικές-λογιστικές διαδικασίες. Αυτό έχει ως συνέπεια να μπορούμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και ανάλογα να εφαρμόσουμε τη διαθέσιμη τεχνολογία software & hardware έτσι ώστε να μετασχηματίσουμε τα οφέλη που μας προσφέρει η τεχνολογία σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα, επιτυγχάνοντας ολοκληρωμένη μηχανογραφική κάλυψη ακόμα και σε πολύπλοκες εγκαταστάσεις με υψηλό δείκτη δυσκολίας.

Οι άνθρωποι της εταιρίας καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών υλοποίησης και υποστήριξης επιδεικνύουν δημιουργική σκέψη, υψηλό επίπεδο συνεργασίας, σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ζήλο για την απόλυτη επίτευξη του στόχου.

Αντικείμενο

Κύρια δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παροχή ολοκληρωμένων επιχειρηματικών λύσεων στον τομέα του business software.

H εταιρεία υλοποιεί την ανάλυση – παραμετροποίηση – εγκατάσταση – υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού business ERP,  την ανάπτυξη ειδικών custom εφαρμογών όπου απαιτείται, την εγκατάσταση – βελτιστοποίηση – υποστήριξη δικτυακών συστημάτων πολλών χρηστών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων (VPN’s, Cloud Services) κλπ. Πελάτες της είναι επιχειρήσεις που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων όπως βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες, λογιστήρια κλπ.

Η Technolife υλοποιεί εξατομικευμένες λύσεις, βασισμένες σε business ERP εφαρμογές, που καλύπτουν σύνθετες ιδιαιτερότητες κάθετων αγορών, όπως εταιρίες forwarding, διεθνών μεταφορών, αρωματοποιίας, βιομηχανία παρασκευής γλυκών, κ.α.

H αξιοποίηση της προηγμένης πλατφόρμας EpsilonNet PYLON σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και εμπειρία της ομάδας έργων της Technolife αποτελεί μοχλό ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Οι ισχυροί πόροι τεχνολογικής υποστήριξης που παρέχει η EpsilonNet εγγυώνται την ασφαλή βελτίωση του παραγόμενου αποτελέσματος και οδηγούν στις πιο σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις.

Η ένταξη της Technolife στον όμιλο εταιριών EpsilonNet δίνει το πλεονέκτημα πρόσβασης στην χρήση κορυφαίας τεχνολογίας λογισμικού και παρέχει την βεβαιότητα της υγιούς αναπτυξιακής πορείας παράλληλα με την παραγωγή ποιοτικού έργου.

Ακόμη η TECHNOlife φροντίζει την προμήθεια σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προϊόντων πληροφορικής στους πελάτες της. Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας έχει σαν στόχο να προτείνει πάντοτε τη βέλτιστη λύση για την επιλογή του εξοπλισμού που απαιτείται, με τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό εξοπλισμό ώστε να εξασφαλίζεται το μέγιστο προσδόκιμο ζωής του ταυτόχρονα με την πληρέστερη λειτουργικότητα και αυξημένη απόδοση.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Συνεργασίες

Τμήματα

Είναι η γραμματεία μας, η οποία δέχεται τα εισερχόμενα τηλεφωνήματα και τα δρομολογεί στους συναδέλφους που θα τα εξυπηρετήσουν ή καταχωρεί τα αιτήματα που πρέπει να τύχουν περαιτέρω ενεργειών και επεξεργασίας.

Η γραμματεία μας είναι ο ιθύνων νους για τον ορθό προγραμματισμό των εργασιών, τη σωστή κατανομή τους και τη δρομολόγησή τους στην ουρά των υλοποιήσεων. Έχει πάντα την υπομονή που απαιτείται για να απαντάει σε συνεχόμενα τηλεφωνήματα όλη την ημέρα και να εξυπηρετεί αγόγγυστα το κάθε αίτημα των πελατών και συνεργατών μας. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει και εσωτερικά αιτήματα διεκπεραίωσης, αποτελώντας στήριγμα για τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Μη διστάσετε να επικοινωνήστε για οποιονδήποτε λόγο, θα σας περιμένει με χαμόγελο και διάθεση εξυπηρέτησης!

Οι business Pylon consultants της Technolife είναι το πολυπληθέστερο τμήμα της εταιρίας που αποτελείται αποκλειστικά από καταξιωμένα στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία, τακτική και μεθοδική προσέγγιση στην υλοποίηση του ζητούμενου.

Είναι επιφορτισμένοι με το κρίσιμο έργο της υποστήριξης του business λογισμικού. Αυτό μπορεί να είναι ένα μικρό Epsilon Smart, ένα μεγαλύτερο Pylon Commercial ή ένα μεγάλο PYLON ERP με δεκάδες χρήστες και σημαντική κρισιμότητα στη λειτουργία του με βαθιά παραμετροποίηση και Customization. Είναι όμως μεθοδικοί και οργανωμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να προλαβαίνουν να ανταποκριθούν στα ταυτόχρονα αιτήματα που άλλες φορές είναι απλά, άλλες όμως είναι πολυσύνθετα και πολλά μαζί. Η εμπειρία και η γνώση τους είναι τέτοια που εγγυάται το βέλτιστο αποτέλεσμα στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Είναι αξιοθαύμαστο πως διατηρούν την ψυχραιμία τους όταν συμβαίνουν απροσδόκητα γεγονότα ή όταν ο όγκος των αιτημάτων για υποστήριξη είναι πολύ μεγάλος.

Αποτελούν την καρδιά της μηχανογράφησης κάθε πελάτη μας και με τέτοια επίλεκτη ομάδα, εξασφαλίζουμε ότι κανείς δεν θα είναι παραμελημένος αλλά σε όλα τα request, πάντα θα εφαρμόζεται η βέλτιστη λύση στον minimum απαραίτητο χρόνο.

Η εταιρία μας σχεδόν ποτέ στα 30 χρόνια της δεν είχε dedicated τμήμα πωλήσεων με την αυστηρή ερμηνεία του συγκεκριμένου ρόλου.

Το τμήμα πωλήσεων της TechnoLife έχει ως ρόλο να καταγράφει τις ανάγκες των πελατών μας, να οργανώνει τα αιτήματά τους και να διεκπεραιώνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να αξιοποιούνται κατάλληλα και σε μέγιστο βαθμό  τα δεδομένα των αιτημάτων που έχουν ληφθεί με στόχο να προκύπτουν οι βέλτιστες προτάσεις που θα καλύψουν με πληρότητα και αξιόπιστη εφαρμογή το εκάστοτε μηχανογραφικό αίτημα. Ακόμα, φροντίζει σχολαστικά την καθαρή περιγραφή και ρεαλιστική κοστολόγηση των προτεινόμενων λύσεων που δίδονται στον πελάτη.

Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος των πωλήσεων είναι και αυτός ένας έμπειρος μηχανογραφικός σύμβουλος που βλέπει τους πελάτες μας μέσα από τη ματιά της ολοκληρωμένης μηχανογραφικής πρότασης, της ποιοτικής υλοποίησης που επικεντρώνεται στην έξυπνη, σύγχρονη και ταυτόχρονα προσγειωμένη και έντιμη λύση.

Αυτή η τακτική της TECHNOlife είναι σύμφωνη με τον κώδικα αξιών που πρεσβεύουμε και εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την καλή μαρτυρία για την εταιρία και την εμπιστοσύνη των πελατών μας.

Η TECHNOlife θα μελετήσει την κάθε ξεχωριστή περίπτωση και θα προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει του οποίου θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα με το ελάχιστο απαιτούμενο κόστος.

Είτε πρόκειται για Server είτε για Τερματικούς Σταθμούς Εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης και να γίνει η επιλογή με κριτήρια γνώσης και μέτρου.

Επίσης η TECHNOlife θα σας προτείνει και θα σας προμηθεύσει τις περιφερειακές συσκευές που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η μηχανογράφησή σας, όπως:

Εκτυπωτές Laser με μελέτη του κόστους χρήσης ή TCO (Total Cost of Ownership) για να καταλήξετε σε συμφέρουσα επιλογή, εκτυπωτές Inkjet, Thermal & Thermal Transfer, MFPs (Multi Functional Printers) κ.λπ.

Δικτυακό εξοπλισμό όπως Switches, Routers, Networking Storage κ.λπ.

Εξοπλισμό POS όπως Barcode Scanners, POS Printers, Touch systems, Barcode & Label Printers κ.λπ.

Έξυπνα Φορητά Τερματικά για χρήση WMS ή Mobile συστημάτων ή πολύ απλά τον εξοπλισμό που θα διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία όπως π.χ. το κατάλληλο mouse, keyboard, καλώδιο διασύνδεσης, ηχείο κ.λπ., αφού ακόμα και αυτά τα μικροπράγματα μπορεί να σας εξασφαλίσουν ένα ανώτερο επίπεδο άνεσης στην χρήση εφόσον είναι προσεκτικά επιλεγμένα.

Η Διοίκηση στην TechnoLife έχει ως αρμοδιότητα να δρομολογεί χωρίς παρεκκλίσεις την πολιτική συνέπειας και υπευθυνότητας απέναντι στους πελάτες της όπως συγκεκριμένα και αναλυτικά αναφέρεται σε διάφορες ενότητες αυτού του ιστότοπου, αλλά και να καθορίζει την έντιμη και ειλικρινή σχέση της εταιρίας με τους συνήθως σταθερούς προμηθευτές της.

Ταυτόχρονα ερευνά την αγορά και απλώνει τα αισθητήρια της εταιρίας έτσι ώστε να λαμβάνει τα επίκαιρα μηνύματα των καιρών, αλλά μελετά αδιάλειπτα και τις νέες τεχνολογίες που εφαρμόζονται ή είναι προ των πυλών ώστε ανάλογα χαράζει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει η Technolife στο τοπίο της απαιτητικής αγοράς της business μηχανογράφησης.

Σε κάθε περίπτωση το έργο της διοίκησης της εταιρίας είναι μία ευχάριστη πρόκληση, που συνεπικουρείται από μία ομάδα άξιων και έμπειρων επαγγελματιών οι οποίοι συμμετέχουν δυναμικά στη διοίκηση καταθέτοντας ουσιαστικές προτάσεις που οδηγούν στην επιτυχή χάραξη πορείας της Technolife.

Ο πλουραλισμός των τοποθετήσεων σε συνδυασμό με τους κοινούς στόχους και τις ειλικρινείς προθέσεις του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας έχει οδηγήσει την TECHNOlife να διάγει μία πλέον ώριμη, παραγωγική, ουσιαστική και ανέφελη κατάσταση όσον αφορά τις διοικητικές δραστηριότητες.

Find your career in technolife

γίνε μέλος της ομάδας

Περισσότερα