ETPA

Λύσεις Μηχανογράφησης

/ 8

PYLON ERP Hybrid

Το PYLON ERP Hybrid είναι λογισμικό διαχείρισης λειτουργιών που επιτρέπει σε μία επιχείρηση μέσω της αυτοματοποίησης διαδικασιών, υπηρεσιών και πόρων να επιτυγχάνει βέλτιστα αποτελέσματα και ορθές διοικητικές αποφάσεις.

Η καινοτομία του PYLON ERP Hybrid αντικατοπτρίζεται στην τεχνολογική του “ευφυΐα” να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις, οι οποίες καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Η ανάγκη θωράκισης της κερδοφορίας και της χρηματοοικονομικής υγείας, αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα ζητούμενο για τις εταιρείες σήμερα. Η περιορισμένη εποπτεία στις επιχειρηματικές λειτουργίες και τα ελλιπή δεδομένα από ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα οδηγούν σε λανθασμένες αποφάσεις.

Όλα αυτά είναι παρελθόν με το PYLON ERP Hybrid .

Έχοντας σε ένα κεντρικό σημείο και σε πραγματικό χρόνο την εποπτεία όλης της εταιρείας, με το PYLON ERP Hybrid διαχειρίζεστε τις κρίσιμες λειτουργίες σε σχέση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό και αποκτάτε το χρηματοοικονομικό έλεγχο μέσα από έγκυρη και πλήρη πληροφόρηση.

Το PYLON ERP Hybrid ενσωματώνει σε μια ενιαία βάση δεδομένων όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης όπως:

 • Αποθήκη
 • Αγορές
 • Παραγωγή
 • CRM
 • Πωλήσεις
 • Financial & Accounting
 • Supply Chain Management
 • Εξυπηρέτηση

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ:

 • Πλήρως εναρμονισμένο με την πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ.
 • Διάφοροι τρόποι αυτοματοποίησης διαβιβάσεων και αντιστοιχίσεων που παρέχουν ασφάλεια και ταχύτητα.
 • Πλήθος μαζικών διεργασιών για εύκολη διαχείριση των συνόψεων και γρήγορο έλεγχο των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.
 • Εύκολος τρόπος υπολογισμού αποκλίσεων και δημιουργίας συνόψεων αποκλίσεων και παραλείψεων.

Δυνατότητα σύνδεσης με την Υπηρεσία του Πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, EPSILON DIGITAL, για ηλεκτρονική αποστολή, αυθεντικοποίηση, αποδοχή και αρχειοθέτηση τιμολογίων/παραστατικών με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Το ιδανικό εργαλείο που αντικαθιστά τις παραδοσιακές μεθόδους παραγγελιοληψίας των πελατών χονδρικής.

Το PYLON όντας βασισμένο σε HYBRID τεχνολογίες, προσδίδει αμεσότητα στις πωλήσεις χονδρικής μέσα από ένα ενσωματωμένο e-shop, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος διαχείρισης παραγγελιών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και το επίπεδο ολοκλήρωσης των εταιρικών μηχανογραφικών διαδικασιών με πολύ μεγάλα οφέλη (dwnld PDF).

 

Το PYLON CRM αποτελεί ένα πλήρως ενσωματωμένο, ολοκληρωμένο περιβάλλον διαχείρισης των σχέσεων μιας επιχείρησης τόσο με τους πελάτες της όσο και με το σύνολο των επαφών της. Η ενότητα CRM έχει αναπτυχθεί με βάση την τεχνολογική πλατφόρμα του PYLON ERP.

Το πρωτοποριακό user interface του PYLON CRM, επιτρέπει στο χρήστη να έχει μια πλήρη εικόνα του πελατολογίου και των συνεργατών του, προσφέροντας του διαδικασίες ανάπτυξης πελατολογίου, παρακολούθησης ανταγωνισμού, δημιουργίας προωθητικών ενεργειών με καμπάνιες SMS, Viber, E-mail, Telemarketing και ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων, διασυνδεμένα με υπηρεσίες τις SurveyMonkey και Mailchimp.

Το μηχανογραφικό σύστημα PYLON Retail, απευθύνεται σε καταστήματα και αλυσίδες καταστημάτων εντατικής λιανικής πώλησης.

Σε on-line επικοινωνία με το back-office σύστημα PYLON ERP, διαχειρίζεται με ταχύτητα και αξιοπιστία απεριόριστο όγκο δεδομένων, διαθέτει ευελιξία προσαρμογής σε ειδικές απαιτήσεις και αποτελεί ένα ασφαλές , ευέλικτο και εύχρηστο σύστημα που εξασφαλίζει την ομαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία των καταστημάτων και αλυσίδων λιανικής πώλησης. Η τεχνολογία βάσει της οποίας αναπτύχθηκε του επιτρέπει να λειτουργεί on-line σε απομακρυσμένα σημεία πώλησης με μεγάλη ταχύτητα, μη απαιτώντας υψηλά κόστη για εξωτικό εξοπλισμό υποδομών.

Μερικά από τα πλεονεκτήματα του PYLON Retail είναι:

 • Εύκολη και γρήγορη διαδικασία πώλησης
 • Ασφαλής διαδικασία πώλησης για αποφυγή λαθών
 • Προηγμένες πολιτικές αναπλήρωσης αποθεμάτων
 • Σύγχρονες πολιτικές προώθησης πωλήσεων & loyalties (Εκπτώσεων, Δώρων, δωροεπιταγών κλπ)
 • Παρακολούθηση των αγοραστικών συνηθειών των πελατών
 • Στατιστικές αναφορές με δυνατότητα χρήσης εργαλείων για MIS και B.I. επεξεργασία δεδομένων

Το PYLON ERP περιλαμβάνει την ενότητα Διαχείρισης της Παραγωγής σε μία οντότητα που παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που συμμετέχουν στην παραγωγή.  Είναι παραμετρική ώστε να προσαρμόζεται κατάλληλα στις εκάστοτε παραγωγικές διαδικασίες και ταυτόχρονα αλληλεπιδρά με τα λοιπά υποσυστήματα του ERP, όπως αποθήκη, προμηθευτές, εργαζόμενους, κέντρα κόστους, λογιστική, χρηματοοικονομικά κλπ.

Η Διαχείριση Παραγωγής ακόμα περιλαμβάνει ένα σύνολο αναφορών που αφορούν οικονομικά και κοστολογικά στοιχεία,  στοιχεία που αφορούν τα αποθέματα και τις παραγγελίες,  πρώτες ύλες και συστατικά,  στάδια παραγωγής και μία σειρά από φίλτρα για την ακριβή αποτύπωση της κάθε αναφοράς.

Επιγραμματικά αναφέρονται κάποιες λειτουργίες όπως: Προδιαγραφές Παραγωγής, παρακολούθηση Φασόν, Κοστολογικά στοιχεία, Φασεολόγια, Κέντρα Εργασίας, Εντολές Παραγωγής, MRP I, Εσωλογιστική κοστολόγηση κλπ.

Το PYLON ERP περιλαμβάνει dedicated υποσύστημα παρακολούθησης έργων σε επίπεδο χρηματοοικονομικό και ανάθεσης ενεργειών CRM με παρακολούθηση σε ειδική οθόνη ημερολογίου (GANTT).

Παρακολουθούνται φάσεις έργου με συγκεκριμένες περιόδους ισχύος και ενοποιούνται διάφορα κυκλώματα της εφαρμογής (πωλήσεις, αγορές, εισπράξεις, πληρωμές και CRM), ενώ δίνεται πληροφόρηση για τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές κινήσεις και τις ενέργειες CRM ανά φάση έργου. Υπάρχει δυνατότητα κατάρτισης Budget ανά φάση έργου και δυνατότητες επιπλέον εκτεταμένης παραμετροποίησης για κάθε αίτημα διαχείρισης.

Η διαχείριση Ιχνηλασιμότητας είναι η διαδικασία παρακολούθησης και ανίχνευσης της προέλευσης των προϊόντων κατά την διάρκεια της παραγωγής και της διακίνησης τους, επιτρέποντας μας να εντοπίσουμε αξιόπιστα την πορεία τους.

Λειτουργίες που περιλαμβάνονται είναι η σήμανση των προϊόντων και εμπορευμάτων, ο συσχετισμός της παρτίδας του προϊόντος με τη διαδικασία διακίνησής του,  ο μηχανισμός εύρεσης των επιθυμητών παρτίδων για τις προβλεπόμενες ενέργειες, πχ ανάκληση παρτίδων.

Αυτό το σύστημα παρακολούθησης, υλοποιημένο στο PYLON ERP περιλαμβάνει ένα σύνολο λειτουργιών ώστε να μας δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα με σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις και λάθη. Είναι δε πλήρως μηχανογραφημένο χωρίς να εμπλέκει οποιαδήποτε χειρόγραφη διαδικασία σε κανένα στάδιο, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας των τηρουμένων και παραγόμενων δεδομένων.

Με τη Διαχείριση Τραπεζικών Λογαριασμών e-banking, το PYLON ERP προσφέρει την άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση μεταξύ του ERP και των Τραπεζικών Λογαριασμών της επιχείρησης, παρέχοντας ασφάλεια στις συναλλαγές, άμεση ενημέρωση, αλλά και ταχύτητα στη καθημερινή λειτουργία με την αποφυγή των διπλών καταχωρήσεων που απαιτούνται μέχρι σήμερα.

/ 8

PYLON VERTICAL SOLUTIONS

PYLON HYBRID Διαχείριση ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

PYLON Διαχείριση ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως ως προς τον τουρισμό ο οποίος συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Η οικονομική συνεισφορά του τουρισμού αντιστοιχεί στο ¼ του εθνικού ΑΕΠ αν συνυπολογιστεί και η έμμεση συνεισφορά του.
Ως εκ τούτου είναι πλέον αναγκαιότητα η συνεχής βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που παρέχονται στον τομέα του τουρισμού.

Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο η Technolife, μέλος του Ομίλου Epsilon Net αξιοποίησε την τεχνολογία της πλατφόρμας PYLON Hybrid απαντώντας σε όλες τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των Τουριστικών Γραφείων.

Το Pylon Hybrid παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση βελτιώνοντας τους χρόνους διεκπεραίωσης καθημερινών διαδικασιών , που προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

 • Εύκολη οργάνωση πελατολογίου.
 • Διαχείριση δρομολογίων και εισιτήριων

Δυνατότητες: Πληροφορίες δρομολογίου, παρακολούθηση κρατήσεων, ενημέρωση ανοικτών θέσεων, έκδοση εισιτηρίου, καταχώρηση εισπράξεων, έκδοση λίστας επιβατών.

 

 

 • Διαχείριση Εκδρομών – Group

Δυνατότητες: Πληροφορίες εκδρομής, κρατήσεις, δυνατότητα καταχώρησης κοστολογίων, παρακολούθηση ανοικτών θέσεων – ταξιδιωτών, πληροφόρηση για συνολική αξία, κόστος και κέρδος ανά εκδρομή, επιμερισμός αξίας ανά άτομο, αυτόματη δημιουργία παραγγελίας σε προμηθευτή, έκδοση Rooming List, έκδοση λίστας ταξιδιωτών.

 

 

 • Ανάλυση εσόδων ανά λογιστική κατηγορία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΕΕ, ΕΚΤΟΣ ΕΕ
 • Έκδοση Voucher για Κρατήσεις – Υπηρεσίες
 • Λειτουργικότητα προωθητικών ενεργειών μαζικής αποστολής email, αποστολής SMS και αποστολής μηνυμάτων Viber.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με την πλατφόρμα Mailchimp για την αποστολή newsletters μέσω του PYLON CRM και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης custom υλοποίησης αποτελεί η πλήρης εναρμόνισή της με την κορυφαία χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση της πλατφόρμας PYLON Hybrid.

TRANSPORTATION SERVICES

 

 

Ο τομέας των μεταφορών εντάσσεται στους σημαντικότερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας με σημαντική συμβολή στο εθνικό ΑΕΠ.

Ο κλάδος των μεταφορικών εταιριών είναι δυναμικά αναπτυσσόμενος και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός.  Οι υπηρεσίες μεταφορών που παρέχονται είναι απαιτητικές και υπάρχει μεγάλη ποικιλία τόσο σε κύριες όσο και ειδικές υπηρεσίες.  Απαιτείται υψηλή αξιοπιστία και ποιοτική υλοποίηση ώστε να στηρίξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες εμπορευμάτων, προσθέτοντας υπεραξία στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών έχει καταστήσει πλέον επιτακτική την ανάγκη για βελτιστοποίηση της παρεχόμενης ποιότητας υπηρεσιών όπως και την αναζήτηση πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού.

Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών επηρεάζεται στο μέγιστο βαθμό από το μηχανογραφικό σύστημα το οποίο απλοποιεί τις διαδικασίες και προσφέρει αμεσότητα στην πληροφόρηση σε κάθε στάδιό τους.

 

 

Η Technolife, μέλος του Ομίλου Epsilon Net αξιοποίησε τις τεχνολογικές δυνατότητες της πλατφόρμας PYLON HYBRID ώστε να ενσωματωθούν όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας μεγάλης μεταφορικής – πρακτορειακής (forwarding) εταιρείας.

Η εφαρμογή PYLON Commercial Hybrid Advanced έδωσε στην επιχείρηση τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των λειτουργιών της επιχείρησης και άμεσης πληροφόρησης για κάθε πληροφορία στο σύνολο των διαδικασιών.

Με τη χρήση των Customization options του Pylon ενσωματώσαμε το υποσύστημα των Μερίδων μεταφοράς (Manifesto) μέσα στο πρόγραμμα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα λειτουργικό καθώς και φιλικό περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη της μεταφορικής εταιρίας.

Οι ανάγκες της επιχείρησης για την διαχείριση της Μερίδας Μεταφοράς, με την πληθώρα πεδίων και πληροφοριών που αυτή απαιτεί όπως η Κεντρική Μερίδα, οι Ειδικές Μερίδεςυπομερίδες,  οι Στίχοι με όλες τους τις λεπτομέρειες πχ Μικτό βάρος, Καθαρό Βάρος, μεταφερόμενα είδη κ.α. , οι Όροι Μεταφοράς, οι Συσκευασίες, οι Αντιπρόσωποι κτλ , καθώς και όλα τα απαραίτητα έντυπα όπως το CMR (δίγλωσσο), η Διατακτική παράδοσης εμπορευμάτων προς το Τελωνείο, το Way Bill, η Loading List καλύφθηκαν πλήρως με τη συγκεκριμένη υλοποίηση.

Επιπλέον, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών του χρήστη, σχεδιάστηκαν αυτοματισμοί όπως η Πολλαπλή Δημιουργία Ειδικών Μερίδων μέσα με μία Κεντρική Μερίδα,  η Μαζική Δημιουργία CMR για κάθε Ειδική Μερίδα  και  η Μαζική Δημιουργία Δελτίων Εισαγωγής.

Συγκριτικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης custom υλοποίησης αποτελεί η πλήρης εναρμόνισή της με την κορυφαία χρηματοοικονομική και λογιστική διαχείριση της πλατφόρμας PYLON Hybrid.

/ 8

Mobile Business

PYLON Sales Force Automation (SFA)

Το PYLON Sales Force Automation είναι η εφαρμογή ασύρματης παραγγελιοληψίας .

Λειτουργεί Online & Offline για να μην διακόπτεται η εργασία σας, δημιουργεί τις παραγγελίες σε ελάχιστο χρόνο σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται ο χρήστης.

Χρησιμοποιείται συνήθως από εμπορικές εταιρίες με εξωτερικούς πωλητές αλλά μπορεί να προσαρμοστεί για να δώσει έξυπνες λύσεις σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

√ Εύκολη δημιουργία παραγγελιών, εισπράξεων, ενεργειών CRM και έκδοση παραστατικών πωλήσεων. Με απλό τρόπο μορφοποιούνται τα δεδομένα σε επίπεδο backoffice και ανά συσκευή. Λειτουργεί σε tablet, κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth φορητού εκτυπωτή για την εκτύπωση κάθε είδους παραστατικού και φόρμας.

Μπορεί να εγκατασταθεί σε σε iOS και Android.

√ Ασφάλεια στην αποστολή των δεδομένων από τη συσκευή στον διακομιστή της εφαρμογής.

√ Με την χρήση του Google Maps γίνεται εντοπισμός των τοποθεσιών χρήστη και πελάτη.

√ Η χρήση πολλαπλών σειρών παραστατικών προσθέτουν επιλογές για το monitoring της επιχείρησης.

√ Συλλογή κωδικών – Δειγματισμός πελατών σε εκθεσιακό χώρο

√ Απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων του πελάτη σε Real Time αν είναι σε Online σύνδεση ή με τα στοιχεία της τελευταίας ενημέρωσης στην κατάσταση offline.

√ Συγχρονισμός με το Pylon back office και λήψη ενημέρωσης με αυτόματες διαδικασίες αν είναι σε Online σύνδεση

/ 8

WMS

PYLON Warehouse Management Applications (WMA)

Πλήρης παρακολούθηση φυσικών αποθηκών με πραγματοποίηση Φυσικής Απογραφής πολλαπλών σεναρίων, καταγραφή θέσεων αποθήκευσης και μετακίνησης των ειδών με αυτόματη δημιουργία παραστατικών, έλεγχος και διαχείριση Παραλαβών– Αποστολών (picking / packing) με καταγραφή και παρακολούθηση των όποιων διαφορών. Επιπλέον δυνατότητα επικοινωνίας του ERP με mobile devices σε online & offline mode.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

√ Μπορεί να εγκατασταθεί σε iOS και Android.

Pylon Mobile Φυσική Απογραφή για την εκτέλεση φυσικής απογραφής των ειδών αποθήκης με χρήση φορητών συσκευών tablet και mobile scanner μειώνοντας τα χειριστικά λάθη και τον συνολικό χρόνο της διαδικασίας. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αποστέλλει αυτόματα τις καταγραφές στην βάση του PYLON ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της φυσικής  απογραφής και οι σχετικές κινήσεις τακτοποίησης.

Pylon Mobile Διαχείριση Παραλαβών / Αποστολών για την παραλαβή εμπορευμάτων από τους προμηθευτές και την επιβεβαίωση της ποσότητας σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά. Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα ολοκληρώνει τη διαχείριση picking – packing και διευκολύνει την καταμέτρηση η οποία εκτελείται με χρήση των tablet και την  πιστοποίηση ότι η ποσότητα που παραλαμβάνεται συμφωνεί με την ποσότητα που αναγράφεται στο συνοδευτικό παραστατικό.

PYLON Mobile Διαχείριση Εντολών Αποθήκευσης για την παρακολούθηση της διακίνησης ειδών σε αποθήκη με διαχείριση θέσεων αποθήκευσης, διευκολύνοντας την παρακολούθηση των κινήσεων εξαγωγής και τοποθέτησης των αποθεμάτων από και προς τα κατάλληλα σημεία με χρήση φορητών συσκευών, μειώνοντας τους χρόνους στα άτομα που αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες εργασίες και περιορίζοντας τα λάθη.

/ 8

Μισθοδοσία

Το τεχνολογικά προηγμένο παραθυρικό πρόγραμμα της EpsilonNet Business Μισθοδοσία/HRM εμπλουτισμένο με
πλήθος δυνατοτήτων.

Είναι το πληρέστερο λογισμικό και παράλληλα απλουστευμένο ως προς τον τρόπο διαχείρισης Μισθοδοσίας. Ελαχιστοποιεί τον
χρόνο εξοικείωσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων.

√ Πλήρης διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών

√ Δυνατότητα υπολογισμού μισθοδοσίας μεμονωμένα είτε για όλους τους εργαζομένους (όλων των εταιριών όταν πρόκειται για
όμιλοους επιχειρήσεων, λογιστικά γραφεία κλπ)

√ Ταυτόχρονη χρήση πολλών παραθύρων και διεκπεραίωση μαζικών ενεργειών

√ Ενσωμάτωση όλων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις νέες
Σ.Σ.Ε.

√ Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων

√ Κάλυψη και των πλέον εξειδικευμένων περιπτώσεων εργαζομένων (καλλιτέχνες, φασόν, μέλη ΔΣ, ξεναγοί, βιβλιοδέτες,
λιθογραφεία, τυπογραφεία, γραφεία ταξιδιών κλπ)

√ Πλήρης διαχείριση της μισθοδοσίας με δύο τρόπους:

Αυτοματοποιημένη, από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net απόλυτα σύμφωνη με την εργατική, ασφαλιστική και φορολογική
νομοθεσία.

Πλήρως παραμετροποιήσιμη από το χρήστη

√ Διατήρηση ιστορικότητας μισθοδοτικών περιόδων, ασφαλιστικών ταμείων και κλάσεων, συλλογικών συμβάσεων, τρόπου
υπολογισμού φόρου, υπερωριών και προσαυξήσεων. Διατήρηση ιστορικότητας μεταβολών στοιχείων καρτέλας εργαζομένων

√ Αυτοματοποιημένες δυνατότητες υποβολής μέσω internet των Οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ, ΑΠΔ, αρχείων εισφορών σε Λοιπά &
Επικουρικά Ταμεία.

√ Αυτόματη εξαγωγή σε αρχείο των εντολών πληρωμής σε τράπεζες και των άρθρων Γενικής Λογιστικής

√ Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή
απαγορευτικών μηνυμάτων)

√ Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή μέχρι τις πλέον απαιτητικές.

√ Επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης εκτυπωτικών

√ Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με online updates.

√ Πλήρης διαχείριση σε ωράρια εργασίας και βάρδιες

√ Διαχείριση Ανταμοιβών Εξαγωγή πληροφοριών για προκαταβολές – παροχές – δάνεια κλπ. με παράλληλη διατήρηση ιστορικότητας νόμιμων και συμφωνηθέντων αποδοχών

√ Διαχείριση Ασθενειών

√ Μαζική Διαχείριση Παροχών (δάνεια, συνδικαλιστικές εισφορές, λοιπές κρατήσεις)

√ Πλήρης Διαχείριση Αδειών

√ Διαχείριση Βιογραφικών Εργαζομένων

√ Πολιτική Μισθών

√ Μαζική Διαχείριση Πρόσθετων Αποδοχών

/ 8

Λογιστικά γραφεία

Το PYLON Accounting Suite είναι μία λογιστική εφαρμογή νέας γενιάς ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει ευελιξία στους χρήστες και καινοτομία στο Λογιστικό Γραφείο ώστε να εισέλθει ομαλά στην νέα ψηφιακή εποχή.

Δυνατότητες:

 • Λειτουργία Quick Entries για ταχύτατη καταχώρηση άρθρων σε λογική Microsoft Excel
 • Μαζική τροποποίηση δεδομένων με μία κίνηση (π.χ. αλλαγή υποκαταστήματος σε άρθρα)
 • Έξυπνα Reports που εντοπίζουν λάθη και παραλείψεις
 • Ενσωματωμένο πλήρες πακέτο 32 εντύπων και πρόσβαση από κάθε πεδίο μέχρι τη λογιστική εγγραφή
 • Συντομεύσεις, μενού και επιλογές που καθορίζονται όπως εσύ θέλεις
 • Όλες οι εταιρείες, όλες οι χρήσεις, σε μία βάση. Χωρίς περιορισμούς. Χωρίς παραδοχές.
 • Ολοκληρωμένη κάλυψη myDATA με ευφυή σχεδιασμό που έθεσε το πρότυπο στην αγορά των λογιστικών γραφείων
 • Οut-of-the-box παραμετροποίηση σύμφωνα με τα ΕΛΠ από την Επιστημονική Ομάδα της Epsilon Net
 • Πλήρες CRM εξειδικευμένο για το
 • Λογιστικό Γραφείο για να πας την οργάνωση του γραφείου σου στο επόμενο level!
/ 8

Support

Η τεχνική υποστήριξη της TechnoLife στον εξοπλισμό πληροφορικής των πελατών της έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλών και υπηρεσιών μέσα από έναν ανθρώπινο και επικοινωνιακό χαρακτήρα στη σχέση της με τους πελάτες της.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 1. Tηλεφωνική υποστήριξη
 2. Yποστήριξη με απομακρυσμένη πρόσβαση
 3. Yποστήριξη στην έδρα του πελάτη
 4. Υποστήριξη του πελάτη και του εξοπλισμού του στην έδρα μας.
 5. Συμβουλευτική δραστηριότητα

Οι τεχνικοί της εταιρίας μας ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής, του εξοπλισμού και των συστημάτων για να έχουν πάντα επίκαιρη γνώση ώστε να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες και συμβουλές.

Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης παρέχονται είτε μέσω σύμβασης τεχνικής υποστήριξης, είτε κατ’αποκοπή κατόπιν κλήσης του πελάτη μας.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση όσον αφορά επιπλέον πληροφορίες και λεπτομέρειες για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Η TechnoLife από την ίδρυσή της είχε ως φιλοσοφία λειτουργίας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης στο business λογισμικό.

Ο στόχος που τέθηκε εξαρχής ήταν πολύ υψηλός αλλά αποτέλεσε τον κεντρικό άξονα επάνω στον οποίο δομήθηκε το λειτουργικό προφίλ της εταιρίας.

Επιθυμούσαμε να παρέχουμε μία διαφορετική εμπειρία υποστήριξης στους πελάτες μας, οι οποίοι μετά την ανάθεση της υποστήριξης λογισμικού στην TechnoLife έπρεπε να νιώθουν μηχανογραφικά ασφαλείς, ότι πλέον δεν έχουν λόγο να ανησυχούν γι’ αυτό τον τομέα της δραστηριότητάς τους.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας χρειάζεται να ισχύουν ταυτόχρονα πολλές παράμετροι. Απαιτείται πλήρης και βαθιά γνώση του αντικειμένου που διαπραγματευόμαστε, όχι μόνο του Business ERP λογισμικού αλλά και των εμπορικώνλογιστικώνπαραγωγικών διαδικασιών για τις οποίες καλούμαστε να δώσουμε λύσεις και να βελτιστοποιήσουμε τα μηχανογραφικά συστήματα των πελατών μας. Απαιτείται ακόμα οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα υποστήριξης να είναι ευγενικοίυπομονετικοί και έμπειροι στην επικοινωνία, να επιτελούν το έργο τους με ζήλο και υπευθυνότητα.

Τέτοιοι είναι οι άνθρωποι της TechnoLife, είτε είναι πίσω από το τηλέφωνο είτε σε μία συνάντηση για να διευθετήσουν μηχανογραφικά ζητήματα, είτε εργάζονται με απομακρυσμένη διασύνδεση είναι στο γραφείο τους, είτε on-site στην έδρα του πελάτη. Με αυτό το προφίλ στον τομέα των υπηρεσιών η TechnoLife θα υλοποιήσει με επιτυχία μια μηχανογράφηση με απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες αλλά και θα συνεχίσει την υποστήριξη και βελτιστοποίησή της εις το διηνεκές, παρέχοντας στις εταιρίες-πελάτες της μηχανογραφική ηρεμία και ασφάλεια.

Οι τρόποι για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης είναι πολλοί, είτε με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, είτε με προαγορασμένες ώρες υπηρεσιών, είτε με υπηρεσίες παρεχόμενες ανά κλήση. Φυσικά η TechnoLife είναι πιστοποιημένο κέντρο υποστήριξης του λoγισμικού Pylon και έχει λάβει από την EpsilonNet την τιμητική και κορυφαία διάκριση Official Pylon Integrator.

/ 8

HW

Η TECHNOlife αναλαμβάνει την υλοποίηση δικτύων Η/Υ για πολλές θέσεις εργασίας. Πρώτα λαμβάνει χώρα ηλήψη ανάλυσης για τις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε εγκατάστασης και ακολουθεί η κατάρτιση πρότασης που πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Ακολουθεί η υλοποίηση του έργου και κομβικό σημείο πριν την παράδοση είναι ο προσεκτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας του, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην σχεδιασμένη και προβλεπόμενη λειτουργικότητα.

Στα δίκτυα αυτά εγκαθίστανται σύγχρονοι και αποδοτικοί Servers, η κατάλληλη πρόταση και επιλογή κάθε φορά ανάλογα με τον ρόλο που καλείται να καλύψει ο εκάστοτε server.

Αναλόγως γίνεται η επιλογή των τερματικών Η/Υ του δικτύου με γνώμονα την αξιόπιστη λειτουργία τους και επαρκή κάλυψη των αναγκών της θέσης για την οποία προορίζονται. Συνήθως δεν γίνεται μία γενική επιλογή κοινών τερματικών σταθμών για όλες τις θέσεις, αλλά λαμβάνεται ανάλυση για τις συγκεκριμένες εργασίες που καλύπτει η κάθε θέση εργασίας και η επιλογή είναι προσεκτικά προσαρμοσμένη ανά θέση εργασίας.

Η ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα που λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη μας στον σχεδιασμό των επιλογών του εξοπλισμού. Βασικό συστατικό της κάθε πρότασης είναι η θωράκιση από τις απειλές που προέρχονται είτε από τη χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε από στοχευμένη κακόβουλη επίθεση.
Η TECHNOlife διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία που απαιτείται ώστε με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού να εξασφαλίσει την προστασία του δικτύου της επιχείρησης από εξωτερικές απειλές.

Ακόμη, στην ασφάλεια των δεδομένων υπόκειται και η διαβαθμισμένη πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες από τους χρήστες του δικτύου. Αφού γίνει λεπτομερής καταγραφή του ρόλου του καθενός, καθορίζεται και προσβασιμότητα στις αποθηκευμένες πληροφορίες

Οι επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα εντός της Ελλάδας ή ακόμα και στο εξωτερικό, που έχουν εργαζόμενους και συνεργάτες οι οποίοι ταξιδεύουν,    πρέπει να μοιράζονται μαζί τους γρήγορα και με ασφάλεια δεδομένα και εφαρμογές από το δίκτυό τους.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα αυτή η ανάγκη λυνόταν με τη χρήση μισθωμένων γραμμών (leased lines) και τη δημιουργία WANs (Wide Area Networks). Τα WAN δίκτυα υπερτερούν συγκριτικά με το internet στην ασφάλεια, τις επιδόσεις και τη σταθερότητα αλλά η διατήρηση ενός δικτύου WAN με μισθωμένες γραμμές απαιτεί υψηλό κόστος, ιδιαίτερα όσο οι αποστάσεις κάλυψης αυξάνονται. Το αποτέλεσμα ήταν οι επιχειρήσεις να δυσκολεύονται να υποστούν αυτά τα υψηλά επικοινωνιακά κόστη και να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σε άλλες ευέλικτες και αξιόπιστες λύσεις.

Έτσι δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα ή Virtual Private Networks (VPNs). Το VPN είναι ένα προσωπικό δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί ένα ευρύτερο δημόσιο δίκτυο, συνήθως το internet, ώστε να επικοινωνεί με άλλα απομακρυσμένα δίκτυα.   Αντικαθιστά λοιπόν την πραγματική σύνδεση(μισθωμένη γραμμή) με εικονική σύνδεση μέσω του διαδικτύου, μεταξύ των δύο σημείων διασύνδεσης.

Τα πλεονεκτήματα των VPNs είναι το χαμηλό κόστος,  η ευελιξία σε θέματα συμβατότητας αφού το κύριο συστατικό είναι η σύνδεση με έναν Internet Service Provider (ISP), η εύκολη επέκταση σε οποιοδήποτε μέρος υπάρχει διαθεσιμότητα internet, η εύκολη αναβάθμιση με αναβάθμιση της σύνδεσης με τον πάροχο(ISP), η ασφάλεια μέσω των πρωτοκόλλων ασφάλειας που χρησιμοποιούνται, με μεθόδους Data encryption όπως και με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού πχ Firewalls.

Η διαχείριση του δικτύου VPN είναι εφικτή από τον it_consultant της επιχείρησης, συνήθως από ένα μόνο σημείο της κεντρικής εγκατάστασης και αποτελεί μία βατή μηχανογραφική διαχείριση.

Η Technolife διαθέτει όλη την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία ώστε να παρέχει κατά περίπτωση τις βέλτιστες προτάσεις και υπηρεσίες διασύνδεσης VPN, με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Η TECHNOlife θα μελετήσει την κάθε ξεχωριστή περίπτωση και θα προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό βάσει του οποίου θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα με το ελάχιστο απαιτούμενο κόστος.

Είτε πρόκειται για Server είτε για Τερματικούς Σταθμούς Εργασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης και να γίνει η επιλογή με κριτήρια γνώσης και μέτρου.

Επίσης η TECHNOlife θα σας προτείνει και θα σας προμηθεύσει τις περιφερειακές συσκευές που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η μηχανογράφησή σας, όπως:

 • Εκτυπωτές Laser με μελέτη του κόστους χρήσης ή TCO (Total Cost of Ownership) για να καταλήξετε σε συμφέρουσα επιλογή, εκτυπωτές Inkjet, Thermal & Thermal TransferMFPs (Multi Functional Printers) κ.λπ.
 • Δικτυακό εξοπλισμό όπως SwitchesRoutersNetworking Storage κ.λπ.
 • Εξοπλισμό POS όπως Barcode ScannersPOS PrintersTouch systems, Barcode & Label Printers κ.λπ.
 • Έξυπνα Φορητά Τερματικά για χρήση WMS ή Mobile συστημάτων ή πολύ απλά τον εξοπλισμό που θα διευκολύνει την καθημερινή σας εργασία όπως π.χ. το κατάλληλο mouse, keyboard, καλώδιο διασύνδεσης, ηχείο κ.λπ., αφού ακόμα και αυτά τα μικροπράγματα μπορεί να σας εξασφαλίσουν ένα ανώτερο επίπεδο άνεσης στην χρήση εφόσον είναι προσεκτικά επιλεγμένα.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας είναι σημαντική για την επιχείρηση.

Τα δεδομένα των εταιριών είναι κρίσιμα για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Απαιτείται μια επαγγελματική λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με διαδικασίες redundancy, παρακολούθησης και ανάκτησης.

Εφαρμόζουμε σύγχρονες, ασφαλείς λύσεις και παράλληλα απλές με λελογισμένο κόστος προκειμένου να προστατεύσουμε πραγματικά τα δεδομένα σας και να σας προσφέρουμε ηρεμία.

Οι φυσικές καταστροφές, οι κακόβουλες επιθέσεις ή τα σφάλματα των χρηστών μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά έως και να σταματήσουν τις καθημερινές λειτουργίες.

Με κρυπτογράφηση των δεδομένων σας με επιθέσεις τύπου ransomware, οι χάκερς έχουν αντλήσει εκβιαστικά δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Το 67% των στόχων ransomware είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με δευτερεύουσα ασφάλεια.

Καθίσταται πλέον ζωτική ανάγκη η προστασία των δεδομένων σας.

Υπηρεσίες φιλοξενίας και αποθήκευσης cloud computing για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις προσφέρουν άμεση πρόσβαση, απεριόριστη συνδεσιμότητα, δυνατότητα πληρωμής on demand και απλότητα στη χρήση.

Η επιλογή του παρόχου cloud και των παραμέτρων των cloud υποδομών δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Ένα μη διαχειριζόμενο cloud μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εκπλήξεις. Η Technolife μπορεί να αναλάβει τη συμβουλευτική διαδικασία και εποπτεία υλοποίησης των cloud έργων.

H TECHNOlife μπορεί να σας προσφέρει τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των συσκευών σας.

Εάν πρόκειται για Μελάνια και Γραφίτες εκτυπωτών, προηγείται μελέτη κόστους και πρόταση για την πιο συμφέρουσα επιλογή κατά περίπτωση. Λάβετε υπόψη σας ότι για κάθε εκτυπωτή μπορεί να υπάρχουν αναλώσιμα περισσότερων του ενός κατασκευαστών, με διαφορετικές χωρητικότητες και διαφορετικές συσκευασίες/multi packs. Είναι εξαιρετικά δύσκολο για τον τελικό καταναλωτή να λάβει υπόψη του όλες τις πιθανές εναλλακτικές και να κάνει τη βέλτιστη επιλογή χωρίς τη βοήθεια του ειδικού.

Όσον αφορά την παράδοση των αναλωσίμων, αυτή μπορεί να γίνει με courier ή με επίσκεψή σας για παραλαβή από την εταιρία μας είτε εφόσον υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμένης αλλαγής του αναλωσίμου, να γίνει παράδοση στον χώρο σας από τεχνικό της εταιρίας μας ο οποίος θα τοποθετήσει το νέο αναλώσιμο και κατόπιν θα ελέγξει την καλή λειτουργία του εκτυπωτή χωρίς επιπλέον χρέωση, μόνο με το κόστος του αναλωσίμου.

Ακόμη, μπορείτε να έρθετε σε συνεννόηση με το γραφείο μας για τα αναλώσιμα που χρησιμοποιείτε ώστε να έχουμε πάντα διαθεσιμότητα για ότι χρειάζεστε, πάντα το σωστό αναλώσιμο για την βέλτιστη και οικονομική λειτουργία του εξοπλισμού σας.

Φυσικά η TECHNOlife διαθέτει ποικιλία αναλωσίμων ειδών εκτός από γραφίτες και μελάνια, όπως ετικέτες thermal ή thermal transfer εκτυπωτών, καρμπονοταινίες, οπτικά μέσα αποθήκευσης, διάφορα χαρτιά εκτύπωσης κ.ά.

technician

HEADING

HEADING

HEADING