ETPA

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ Μ.ΕΠΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ Μ.ΕΠΕ, δεσμεύονται για την προστασία του απορρήτου και τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Στα πλαίσια των ενεργειών μας ώστε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας, μας παρέχετε κάποια προσωπικά δεδομένα. Επειδή θέλουμε να είμαστε πάντα σίγουροι ότι τα προσωπικά δεδομένα που μας εμπιστεύεστε είναι ασφαλή, υλοποιήσαμε τις απαραίτητες ενέργειες για να συμμορφωθούμε με τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΥΠΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε μόνο όσες πληροφορίες χρειάζονται κάθε φορά για να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Συνήθως αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν:
στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση εργασίας, αριθμό σταθερού και κινητού τηλεφώνου),
φορολογικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο/ επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση έδρας, επάγγελμα),
στοιχεία που μας βοηθούνε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα (πχ δείγματα αναφορών)
πληροφορίες που προκύπτουν από τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας (μέσω Google Analytics cookies)

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ περισσότερες πληροφορίες από όσες πραγματικά χρειαζόμαστε για να ικανοποιούμε τα αιτήματα σας και να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας. Γενικά, συγκεντρώνουμε πληροφορίες για:
να επικοινωνούμε μαζί σας όταν μας ζητάτε πληροφορίες για τα προϊόντα μας καθώς και για θέματα που σχετίζονται με τις παραγγελίες σας,
να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας και να σας παραδίδουμε τα προϊόντα σας,
να σας στέλνουμε newsletter ή άλλο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας,
να εκδίδουμε και να τηρούμε τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας,
για να λαμβάνουμε τα σχόλια σας σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζετε κατά τη χρήση των προϊόντων μας ή γενικότερα σε θέματα μηχανογράφησης

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ζητούμε πάντοτε τη συγκατάθεση σας όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα π.χ. για αποστολή ενημερωτικών emails και newsletters. Πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πάρετε πίσω τη συγκατάθεση σας επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά (2310322222) και με email στη διεύθυνση: [email protected]. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα newsletter που ενδέχεται να λαμβάνετε από εμάς, μπορείτε όποτε το επιθυμήσετε να εξαιρεθείτε κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο που περιλαμβάνεται .

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Δεν θα δώσουμε ποτέ τις πληροφορίες σας σε τρίτους παρά μόνο εάν:

μας έχετε δώσει σχετική ρητή συγκατάθεση,
είναι αναγκαίο για να σας παρέχουμε κάποια υπηρεσία που μας έχετε ζητήσει (π.χ. τη μεταφορά των προϊόντων με μεταφορική εταιρεία),
όταν εταιρίες ή πάροχοι υπηρεσιών που εκτελούν επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συνεργασία με εμάς χρειάζονται τέτοιες πληροφορίες προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα που ορίζονται στις συμφωνίες τους μαζί μας (π.χ. αναγραφή στοιχείων τελικού πελάτη στη διαχείριση βασικών ετήσιων συμβάσεων λογισμικού από τον οίκο λογισμικού, όπως η Unisoft).
Εκτός και αν απαγορεύεται από κάποια νομική διαδικασία, οι τρίτοι υποχρεούνται και δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα και να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί απορρήτου.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με τρόπο που επιτρέπει την αναγνώριση σας, μόνο όσο απαιτείται από το σχετικό σκοπό συλλογής και επεξεργασίας. Επιπλέον ο χρόνος τήρησης για κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορεί να εξαρτάται από την κείμενη σχετική νομοθεσία καθώς και από τις δικές μας πολιτικές σε ότι αφορά την επίλυση διαφορών, την αντιμετώπιση παραπόνων, την πρόληψη απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων.

Μετά το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται, διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Πρέπει να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, έχετε μια σειρά από δικαιώματα σε σχέση με προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται από εμάς. Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας ζητήσετε:
να σας δώσουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας,
να διορθώσουμε τα δεδομένα σας, αν πιστεύετε ότι είναι ανακριβή,
να διαγράψουμε τα δεδομένα που μπορεί να διαγραφούν, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι,
να περιορίσουμε την επεξεργασία που ασκούμε στα δεδομένα σας,
να σας δώσουμε τα δεδομένα σας σε κατάλληλη μορφή
να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε όσα δεδομένα μας δώσατε μέσω συγκατάθεσης και ιδίως αυτά που χρησιμοποιούμε για την αποστολή newsletter.
Για να μας ζητήσετε να κάνουμε κάποια από τις παραπάνω ενέργειες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά (2310322222) και με email, στο: [email protected]. Εμείς θα εξετάσουμε το αίτημα σας σε σχέση με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και θα σας απαντήσουμε το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν, για λόγους πολυπλοκότητας του αιτήματος ή πληθώρας αιτημάτων, αδυνατούμε να σας απαντήσουμε εγκαίρως, θα σας ενημερώσουμε εντός τριάντα ημερών για τυχόν καθυστέρηση, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο μήνες από τη λήξη της τριακονθήμερης προθεσμίας. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε κάποια στοιχεία ταυτοποίησης (π.χ. αντίγραφο ταυτότητας) προκειμένου να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων.

Εφόσον αισθάνεστε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας επί των προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 2106475600, email: [email protected].

Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν προηγείτο επικοινωνία σας μαζί μας, είτε μέσω αποστολής Φυσικής Επιστολής στην έδρα της εταιρίας:

ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ Μ.ΕΠΕ
Αγησιλάου 6
54250 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

είτε μέσω αποστολής Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: [email protected], αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και τον λόγο της επικοινωνίας σας μαζί μας.
Σας διαβεβαιώνουμε, ότι εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας και φροντίζουμε άμεσα να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημα, απορία ή παράπονό σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφάλειας των πληροφοριών και είμαστε σε συνεχή διαδικασία αναθεώρησης και βελτίωσης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνουμε. Τόσο για την ιστοσελίδα μας όσο και για τους server μας και τη λοιπή πληροφοριακή μας υποδομή, έχουμε καθορίσει και εφαρμόζουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή. Παρόλο που πρακτικά δεν υπάρχει “εγγυημένη ασφάλεια” είτε εντός είτε εκτός του Διαδικτύου, προστατεύουμε τις πληροφορίες σας χρησιμοποιώντας κατάλληλες διοικητικές, διαδικαστικές και τεχνικές πολιτικές ασφάλειας. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, χρησιμοποιώντας το λογισμικό SSL (Secure Sockets Layer), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε. Είναι όμως σημαντικό να προστατεύεστε και οι ίδιοι από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης σας και στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει log off όταν ολοκληρώσετε τη χρήση ενός κοινόχρηστου υπολογιστή.

COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:
3.1 Παρακολούθηση επισκεψιμότητας
Όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης του χρήστη. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε τη διαδρομή τους μέσα στον ιστότοπο.
Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική θέση, η συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.
Η GA χρησιμοποιεί τα Google Analytics Cookies, λεπτομέρειες για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google .
Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο θα αποτρέψει το GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες αυτού του ιστότοπου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Παρόλο που η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) σε ιστότοπους τρίτων, δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων και αποποιείται ρητά οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση των εν λόγω συνδέσμων. Δεν παρακολουθούμε τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Πρακτική μας είναι να μην αποκτούμε και / ή διατηρούμε εν γνώσει μας πληροφορίες για άτομα κάτω των δεκαέξι (16) ετών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επιθυμούμε και επιδιώκουμε να έρχεστε σε επαφή μαζί μας για θέματα που σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα και την προστασία του απορρήτου σας, όπως για παράδειγμα για:
την επικαιροποίηση των στοιχείων σας,
την αλλαγή του τρόπου με τον οποίον θέλετε να επικοινωνούμε,
τη διακοπή της αποστολής εκ μέρους μας ενημερωτικών και προωθητικών μνημάτων,
την υποβολή ερωτήσεων ή τη διατύπωση σχολίων σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε και σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί για τα θέματα που σχετίζονται με τον γενικό Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων με όποιον από τους παρακάτω τρόπους σας ταιριάζει καλύτερα:

με email: [email protected]
ταχυδρομικά:
ΤΕΧΝΟΛΑΪΦ Μ.ΕΠΕ
Αγησιλάου 6
54250 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

τηλεφωνικά: +30 2310 322222

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Είναι δυνατόν να αναθεωρούμε την τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να προσαρμοζόμαστε σε μεταβολές του νομικού, κανονιστικού, επιχειρηματικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Στην ιστοσελίδα μας θα είναι αναρτημένη κάθε φορά ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου με ημερομηνία έναρξης ισχύος ώστε να γνωρίζετε πότε έγινε η πιο πρόσφατη αναθεώρηση.